Rk basisschool de drie linden

26.09.2019
Auteur: Iona

De verkeerslessen worden gegeven vanuit de methode van Veilig Verkeer Nederland. De doorstroom naar het voortgezet onderwijs ligt boven het landelijk gemiddelde. Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip.

Rekenen De rekenmethode waar we mee werken heet Pluspunt. Een kindcentrum voor kinderen van jaar. Kwaliteitszorg De Drie Linden biedt goed onderwijs aan de kinderen volgens ons onderwijsconcept. Samen zijn zij gevestigd in het gebouw op de 2e Braamstraat , in het hart van de Heesterwijk en Jasmijnbuurt.

Gymkleding T-shirt en korte broek en gymschoenen zijn verplicht. Peuterschool en basisschool werken nauw samen op het gebied van leerlingzorg, onderwijsprogramma, scholing personeel, enz.

Geschiedenis De methode die wij vanaf groep 5 gebruiken voor geschiedenis heet Speurtocht? Een veilige plek waar kinderen zichzelf mogen en durven zijn. De intern begeleiders houden samen met de groepsleerkrachten zicht op de leerlingzorg, rk basisschool de drie linden.

Door de verwerking van de kernvakken op een Snappet tablet kunnen wij alle kinderen een passend aanbod bieden? Samen zijn zij gevestigd in het gebouw op de 2e Braamstraatin het hart van de Heesterwijk en Jasmijnbuurt. In groep 4 krijgt iedere leerling er n van school.

Voor schrijven werken we sinds schooljaar met de nieuwste versie van Pennenstreken. De methode die wij vanaf groep 5 gebruiken voor aardrijkskunde heet de Blauwe Planeet. Drie keer per week staat spelling op het rooster, daarnaast oefenen we iedere dag met pen en papier de woorden met behulp van een dictee.

Rooms Katholieke Basisschool

Hulp nodig bij het kiezen? Spelling Spelling geven we aan de hand van de SLO-doelen. Er zijn koffieochtenden en een open inloop. Deze samenwerking vinden wij belangrijk, omdat ieder zijn eigen inbreng kan geven en we zo alleen een totaalplaatje krijgen.

Een liefdevolle plek waar kinderen kunnen lachen, genieten en creatief kunnen zijn. Daarnaast begeleiden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de groep.

  • De Drie Linden is een Vreedzame School. De wereld oriënterende vakken staan allemaal één keer per week op het programma.
  • Verschillende schoolsoorten.

Schrijven Voor schrijven werken we sinds schooljaar met de nieuwste versie van Pennenstreken. Ons onderwijs Kernvakken De kernvakken staan grotendeels in de ochtend gepland op het rooster.

De methode die wij vanaf groep 5 gebruiken voor geschiedenis heet Speurtocht. Kom langs of kijk voor meer informatie op www. Begrijpend lezen ideal body weight for length voornamelijk om het aanleren van strategien om teksten te begrijpen en doorgronden, rk basisschool de drie linden.

Andere basisscholen in de buurt

Zoek op naam zoek op naam van school Zoeken. Andere basisscholen in de buurt 8 min. Iedere leerkracht zet hierbij zijn eigen talent in. Hiermee verwerken ze op eigen niveau de stof binnen de gestelde kerndoelen.

Ouders helpen bij sportdagen, excursies en creatieve middagen. Door de verwerking van de kernvakken op een Snappet tablet kunnen wij alle kinderen een passend aanbod bieden. De kinderen werken op tablets en krijgen via deze manier een gepersonaliseerd aanbod voor de verwerking van de lesstof.

Rk basisschool de drie linden JZ Den Haag 9 min. Voor het ontwikkelen van de technisch leesvaardigheden gebruiken we de methode Timboektoe.

Peuterspeelzaal De Kleine Linde

Bij technisch lezen hoort voor ons ook leesplezier! Aardrijkskunde De methode die wij vanaf groep 5 gebruiken voor aardrijkskunde heet de Blauwe Planeet. Deze dient op school te blijven. Scholen per onderwijsrichting Algemeen bijzonder onderwijs 43 Evangelisch onderwijs 1 Hindoeïstisch onderwijs 2 Interconfessioneel onderwijs 19 Islamitisch onderwijs 5 Katholiek onderwijs 34 Openbaar onderwijs 86 Protestants-christelijk onderwijs 50 Reformatorisch onderwijs 1.

In deze methode werken we in kernen, rk basisschool de drie linden, elke kern wordt afgesloten met een leestoets. Kennismaken met de school Interesse! Andere basisscholen in de buurt 8 min. Deze methode gaat uit van realistisch rekenonderwijs! Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Taal staat iedere dag op het programma. We lezen op school iedere dag in deze verschillende vormen. De wereld orinterende vakken staan allemaal n keer per week op het programma.

Basisschool De Drie Linden

Ouders helpen bij sportdagen, excursies en creatieve middagen. Overige vakken Gym We hebben op school een gymleerkracht. Ieder kind word systematisch in zijn ontwikkeling gevolgd binnen de cyclus van Handelings Gericht Werken. Technisch Lezen We werken in groep 3 met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen, de Kim-versie, als taal-leesmethode.

Op De Drie Linden hechten we veel belang aan het woord 'samen'! Spelling geven we aan de hand van de SLO-doelen. U bent van harte welkom. Een school waar u naast het mooist gelegen speelplein in Den Haag, ook een prachtige afspiegeling kunt vinden van onze multiculturele samenleving.

 Ontdek ook...